Monitoring potrubí

 

Monitorovací systémy a metody měření 

 

Použití rozvodových trubek s integrovanými monitorovacími vodiči přináší možnost trvalého elektronického monitorování stavu potrubního systému na principu konduktometrie (měření elektrolytické vodivosti kapalin) a reflektometrie (vysílání vysokofrekvenčních impulsů a vyhodnocování jednotlivých odrazů).

 načítá se...

 

Stabilní                                             Přenosný

- konduktometrie                            - reflektometrie

- trvalý dohled                                  - dohledání poruch

- síťové napájení                            - výchozí stav portubí

- vysoká citlivost                              - bateriové napájení

- datový přenos                               - přenos dat do PC

 

 

 

načítá se...

načítá se...

načítá se...

načítá se...