Detektory poruch

 

Vysoká účinnost a životnost rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která by mohla způsobit zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost se může dostat do mezivrstvy jednak porušením ochranného polyetylénového pláště trubky, nebo chybně provedeným svarem.

 

Detektor poruch BD 41

načítá se...BREAKDOWN DETECTOR BD 41 je elektronický měřící přístroj, sloužící k trvalé detekci a kvalifikaci poruch předizolovaných teplovodních potrubí vybavených integrovanými měděnými detekčními vodiči. Pracuje na principu konduktometrického měření vlhkosti v izolační pěně. Je určen pro stabilní montáž, napájen je ze sítě 220 V, 50/60 Hz. Umožňuje dálkové hlášení pomocí kontaktu relé. BD 41 je plně kompatibilní s lokalizačním přenosným detektorem BDP 103, který umožní výchozí i průběžné zaměření jednotlivých sekcí monitorované trasy a dodatečné stanovení polohy případné poruchy.
Velký rozsah lokalizace
BD 41
může nezávisle kontrolovat svými čtyřmi kanály až čtyři samostatné větve potrubí s délkou do 2300 m.
Indikace druhu poruchy
BD 41 nezávisle indikuje kromě vlhkosti v izolační pěně také případné přerušení detekčního vodiče, které by mohlo ohrozit regulérnost měření.
Kompatibilita s reflektometrickým detektorem
BD 41
je plně kompatibilní s reflektometrickým detektorem BDP 102, s nímž lze bez úprav zapojení trasy a bez jejího odpojení od vlastního BD 41 případnou poruchu lokalizovat. Tato skutečnost je velmi důležitá, poněvadž za účelem opravy je nakonec vždy nezbytné poruchu zaměřit ! Zároveň přináší možnost výchozího a průběžného zaměření jednotlivých sekcí monitorované trasy pro potřebu dodatečného porovnání s poruchovým stavem.
Dálková signalizace
BD 41 umožňuje dálkové hlášení poruchy pomocí síťových kontaktů vestavěného signalizačního relé.
Nastavitelná délka sekce
BD 41 umožňuje nastavit ve čtyřech rozsazích přibližnou délku připojené sekce potrubí a eliminovat tak kapacitní složku impedance detekčního vodiče a přípustnou měrnou hodnotu jeho elektrického svodu.

Klimatická odolnost
BD 41 je určen pro montáž v náročných klim. podmínkách (krytí IP 65).
Okamžitá indikace
BD 41
indikuje změny měřených parametrů během maximálně 2 s, což umožní sledovat i náhodné krátkodobé poruchy a statisticky vyhodnotit jejich výskyt při zapojení signalizačního výstupu do řídícího počítačového systému.